ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Energosertifikācija

SIA "Ēkas siltināšana" piedāvā veikt ēkas energoefektivitātes aprēķinu jebkura veida ēkām: privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām, ražošanas un industriālām ēkām. Uzņēmuma pieredzē ir vairāku simtu energoefektivitātes aprēķinu veikšana un ēku energosertifikātu izsniegšana.

 

  • KAS IR ENERGOSERTIFIKĀCIJA?

Ēkas energosertifikācija ir process, kurā nosaka ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz ēkas energosertifikātu (derīguma termiņš - 10 gadi no izsniegšanas brīža) vai nosaka projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu (derīguma termiņš - 2 gadi no izsniegšanas brīža). Ēkas energoefektivitāti novērtē saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi, kuru nosaka Ministru kabinets. Savukārt ēku energosertifikācijas kārtību nosaka noteikumi par ēku energosertifikāciju.

 

  • KAD IR JĀVEIC ENERGOSERTIFIKĀCIJA?
  1. Ēkas energosertifikāciju veic:
  • lai pieņemtu ekspluatācijā vai pārdotu projektējamo, rekonstruējamo vai renovējamo ēku;
  • lai pārdotu projektējamās, rekonstruējamās vai renovējamās ēkas daļu ar individuālo siltumenerģijas uzskaite;
  • lai pārdotu, izīrētu vai iznomātu ekspluatējamo ēku, gadījumā ja to pieprasa pricējs, īrnieks vai nomnieks;
  • lai pārdotu, izīrētu vai iznomātu ekspluatējamās ēkas daļu, gadījumā ja tās apkurināmā platība pārsniedz 50 kvadratmetrus, ir invidiuālā siltumenerģijas uzskaite un to pieprasa pricējs, īrnieks vai nomnieks;
  • valsts vai pašvaldības īpašumā esošai ekspluatējamai publiskai ēkai, kuras apkurināmā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus;
  • gadījumos, kad ēkas īpašnieks ir pieņēmis lēmumu par ēkas energosertifikāciju.

Energosertifikācija nav jāveic ekspluatējamai ēkai, lai pārdotu, izīrētu vai iznomātu tās daļu, kurai nav individuāla energonesēja vai siltumenerģijas uzskaites.

 

  • NORMATĪVIE AKTI

» Ēku energoefektivitātes likums

» Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

» Noteikumi par ēku energosertifikāciju