ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Būvdarbi

SADZĪVES UN ADMINISTRĀCIJAS ĒKA "VECSILOS"

SIA "Ēkas siltināšana" Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju administrācijas un sadzīves ēkai „Vecsilos”, kuras sastāvā ir ēkas energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts. Projekts tika atbalstīts VARAM un saņēma 55% līdzfinansējumu no projekta kopējām izmaksām.


Būvdarbus veica SIA "Ēkas siltināšana" 2014. gadā. Energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu komplekss ietver sevī sekojošus pasākumus:

  • fasādes renovācija un siltināšana, pielietojot ventilējamās fasādes tehnoloģiju (Tempsi apdares plāksnes);
  • cokola siltināšana;
  • jumta siltināšana un seguma nomaiņa;
  • veco logu nomaiņa pret jauniem logiem ar trīsstiklu paketēm un Thermix tipa distanceriem;
  • durvju nomaiņa;
  • esošo gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem.