ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Būvdarbi

RAŽOŠANAS KOMPLEKSS "VECSILOS"

SIA "Ēkas siltināšana" Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts. Projekts tika atbalstīts VARAM un saņēma 55% līdzfinansējumu no projekta kopējām izmaksām.

 

Būvdarbus veica SIA "Ēkas siltināšana" 2014. gadā. Energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu komplekss ietver sevī sekojošus pasākumus:

  • fasādes renovācija un siltināšana, pielietojot ventilējamās fasādes tehnoloģiju (Tempsi apdares plāksnes);
  • cokola siltināšana;
  • jumta siltināšana un seguma nomaiņa;
  • veco logu un durvju nomaiņa;
  • rekuperatīvās ventilācijas ierīkošana;
  • esošo gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem;
  • Yaskawa frekvenču pārveidotāju uzstādīšana ražošanas iekārtām.