ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Būvdarbi

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA JŪRAS IELĀ 12, CARNIKAVĀ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts. Projekts tika atbalstīts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) un saņēma 46% līdzfinansējumu no projekta kopējām izmaksām.

 

Būvdarbus veica SIA "Ēkas siltināšana" 2013.gada beigās. Siltumnoturības uzlabošanas pasākumu komplekss ietvēr sevī sekojošus darbus:

  • fasādes siltināšana;
  • pamatu siltināšana;
  • pagraba pārseguma siltināšana;
  • jumta pārseguma siltināšana;
  • koplietošanas telpu durvju un logu nomaiņa;
  • logu nomaiņa dzīvokļos;
  • apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa;
  • karstā ūdens sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa un siltummaiņa uzstadīšana.

Projekta īstenošanas procesā mājas apsaimniekotājam tika sniegta palīdzība starpposmu pārskatu aizpildīšanā un iesniegšanā LIAA.