ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Būvdarbi

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA DĀRZA IELĀ 19, ALŪKSNĒ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros, kuru administrē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts. Projekts tika atbalstīts LIAA un saņēma 50% līdzfinansējumu no projekta kopējām izmaksām.

 

Būvdarbus veica SIA "Ēkas siltināšana" 2010. gada vasarā. Siltumnoturības uzlabošanas pasākumu komplekss:

  • fasādes siltināšana, pielietojot ventilējamās fasādes tehnoloģiju (Tempsi apdares plāksnes);
  • cokola siltināšana;
  • jumta nomaiņa un siltināšana;
  • koplietošanas logu un durvju nomaiņa;
  • logu nomaiņa dzīvokļos;
  • apkures sistēmas renovācija;
  • individuālās siltumenerģijas uzskaites sistēmas (alokatoru) uzstādīšana.

 

2010./2011. gada ziemā SIA "Ēkas siltināšana" veica siltumenerģijas monitoringu, nolasot rādījumus no siltummaksas sadalītājiem jeb alokatoriem. Statistika rāda, ka māja pēc siltumnoturības paaugstināšanas darbu veikšanas patērē par vismaz 40% mazāk siltumenerģijas nekā iepriekšējās sezonās, turklāt ēkā būtiski uzlabojies mikroklimats un komforts.