ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Jaunumi

SIA "ĒKAS SILTINĀŠANA" PABEIDZ BŪVDARBUS RAŽOŠANAS ĒKAI "VECSILOS"

SIA "ĒKAS SILTINĀŠANA" PABEIDZ BŪVDARBUS RAŽOŠANAS ĒKAI "VECSILOS"

SIA "Ēkas siltināšana" KPFI programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

UZSĀKTI RENOVĀCIJAS DARBI RĪGĀ, PLATAJĀ IELĀ 28 K.2

UZSĀKTI RENOVĀCIJAS DARBI RĪGĀ, PLATAJĀ IELĀ 28 K.2

2013.gada decembrī ir uzsākta siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu mājai Rīgā, Platajā ielā 28 k.2. Šī ir otrā "Rīgas namu pārvaldnieka" apsaimniekotā māja, kurai tiks veikta vienkāršotā renovācija.

TURPINĀS BŪVDARBI JŪRAS IELĀ 12, CARNIKAVĀ

TURPINĀS BŪVDARBI JŪRAS IELĀ 12, CARNIKAVĀ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros turpina veikt renovācijas un siltināšanas būvdarbus daudzdzīvokļu mājai Carnikavā, Jūras ielā 12.

1234