ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Būvdarbi

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA DĀRZA IELĀ 19, ALŪKSNĒ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA DĀRZA IELĀ 19, ALŪKSNĒ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme, renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

1234