ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Būvdarbi

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA MEDEMA IELĀ 3, BALOŽOS

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA MEDEMA IELĀ 3, BALOŽOS

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme, renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

AUGSTSKOLA RPIVA, IMANTAS 7.LĪNIJA 1, RĪGĀ

AUGSTSKOLA RPIVA, IMANTAS 7.LĪNIJA 1, RĪGĀ

SIA "Ēkas siltināšana" KPFI programmas "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA "ZIEDOŅI", KROŅAUCĒ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA "ZIEDOŅI", KROŅAUCĒ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA KLAIPĒDAS IELĀ 112/114, LIEPĀJĀ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA KLAIPĒDAS IELĀ 112/114, LIEPĀJĀ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme, renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA RUSOVA IELĀ 4A, RĪGĀ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA RUSOVA IELĀ 4A, RĪGĀ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme, renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

RAŽOŠANAS KOMPLEKSS MERĶEĻA IELĀ 20, ALŪKSNĒ

RAŽOŠANAS KOMPLEKSS MERĶEĻA IELĀ 20, ALŪKSNĒ

SIA "Ēkas siltināšana" KPFI programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA LIELĀ EZERA IELĀ 22, ALŪKSNĒ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA LIELĀ EZERA IELĀ 22, ALŪKSNĒ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme, renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA DĀRZA IELĀ 19, ALŪKSNĒ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA DĀRZA IELĀ 19, ALŪKSNĒ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme, renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

123