ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Būvdarbi

Projekts un būve Skandu ielā14, Rīgā

Projekts un būve Skandu ielā14, Rīgā

2021. gada vasarā SIA “Ēkas siltināšana” pabeidza projektē un būvē līguma izpildi Skandu ielā 14, Rīgā. Pēc Valsts nekustamo īpašumu pasūtījuma tika veikta būvdarbi esošas ēkas pielāgošanai nitrocelulozes filmu uzglabāšanai.

SADZĪVES UN ADMINISTRĀCIJAS ĒKA "VECSILOS"

SADZĪVES UN ADMINISTRĀCIJAS ĒKA "VECSILOS"

SIA "Ēkas siltināšana" KPFI programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju administrācijas un sadzīves ēkai „Vecsilos”, kuras sastāvā ir ēkas energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA FINIERA IELĀ 15, RĪGĀ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA FINIERA IELĀ 15, RĪGĀ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros veica renovācijas un siltināšanas būvdarbus daudzdzīvokļu mājai Rīgā, Finiera ielā 15 (iepriekš Platā iela 28 k.2).

RAŽOŠANAS KOMPLEKSS "VECSILOS"

RAŽOŠANAS KOMPLEKSS "VECSILOS"

SIA "Ēkas siltināšana" KPFI programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

1234