ENERGOEFEKTIVITĀTES RISINĀJUMI
image

Būvdarbi

SADZĪVES UN ADMINISTRĀCIJAS ĒKA "VECSILOS"

SADZĪVES UN ADMINISTRĀCIJAS ĒKA "VECSILOS"

SIA "Ēkas siltināšana" KPFI programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju administrācijas un sadzīves ēkai „Vecsilos”, kuras sastāvā ir ēkas energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA FINIERA IELĀ 15, RĪGĀ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA FINIERA IELĀ 15, RĪGĀ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros veica renovācijas un siltināšanas būvdarbus daudzdzīvokļu mājai Rīgā, Finiera ielā 15 (iepriekš Platā iela 28 k.2).

RAŽOŠANAS KOMPLEKSS "VECSILOS"

RAŽOŠANAS KOMPLEKSS "VECSILOS"

SIA "Ēkas siltināšana" KPFI programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un vienkāršotās renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA MAIZNĪCAS IELĀ 12 K.2, RĪGĀ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA MAIZNĪCAS IELĀ 12 K.2, RĪGĀ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros veica renovācijas un siltināšanas būvdarbus daudzdzīvokļu mājai Rīgā, Maiznīcas ielā 12 k.2.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA JŪRAS IELĀ 12, CARNIKAVĀ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA JŪRAS IELĀ 12, CARNIKAVĀ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros veica renovācijas un siltināšanas būvdarbus daudzdzīvokļu mājai Carnikavā, Jūras ielā 12.

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA SILA IELĀ 1, BABĪTĒ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA SILA IELĀ 1, BABĪTĒ

SIA "Ēkas siltināšana" ERAF aktivitātes 3.4.4.1 "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros sagatavoja projekta dokumentāciju, kuras sastāvā ir energoaudits, tehniskās apsekošanas atzinums, būvdarbu izmaksu tāme un renovācijas projekts, kā arī veica būvdarbus.

123